Släcksystem

Varför ett släcksystem?

En brand som uppstår i en datahall eller ett serverrum får långtgående konsekvenser för hela organisationen. Förutom kostnaderna för utrustning som blir obrukbar så är den verkliga förlusten den data som förstörs. Det tillsammans med att organisationen under en tid inte har tillgång till den data som försvinner, vilket resulterar i enormt stora kostnader och konsekvenser. En brand kan vara avgörande för ett företags framtid.

För att skydda sig mot dessa kostnader är ett släcksystem en väsentlig del i varje genomtänkt datadrift. Till förhållandevis små kostnader kan man på ett effektivt sätt skydda stora värden. Släcksystemet skyddar datahallen vid en brand och kan ofta redan i ett tidigt skede detektera och upptäcka en eventuell brand och redan då förhindra att den uppstår.

Om er organisation är beroende av kontinuerlig tillgång till data för att fungera är det absolut nödvändigt för dig att se till att er datahall är säker.

Det finns många olika typer av släcksystem på marknaden. Det är viktigt att välja den lösning som är bäst anpassad efter er organisations behov av säkerhet och funktion. RackTech hjälper er gärna att förstå de olika alternativen och välja rätt lösning utifrån era behov och krav.

Anpassa ert släcksystem

Att välja rätt släcksystem är en fråga om prioritering och beräkning.

I första hand vill man förhindra att en brand överhuvudtaget uppstår. Därför består ett släcksystem utav två huvudkomponenter.
Ett detekteringssystem och själva släcksystemet. Ett korrekt anpassat detekteringssystem upptäcker gaser från utrustning som börjar bli varm och kan redan då meddela behörig personal. Faran upptäcks alltså redan innan man med mänskliga sinnen kan se eller känna någon rök. Detta gör att man i ett tidigt stadie kan hitta problemet och avhjälpa det utan ytterligare aktivering av själva släcksystemet.


Att tänka på

Släcksystemet består av ett rörsystem och en brandhämmande gas läs mer här. Det är ytterst viktigt att göra en korrekt beräkning av lokal och innehåll för att uppnå en optimal fördelning av gas och syre vid en eveventuell aktivering av släcksystemet.

Racktech har mångårig erfarenhet av arbete med olika släcksystem - kontakta oss nedan för en diskussion kring hur era behov ser ut och hur vi kan hjälpa er! Välkommen!
Kontakta oss för mer information och prisuppgift